Staten, stinzen en buitenplaatsen: hoe leefde de Friese Adel?

Tijdens deze reis worden prachtige verhalen afgewisseld met anekdotes, romantische liefdesgeschiedenissen maar ook met verhalen waarin geweld en rampen voorkomen. We bezoeken enkele states, ooit behorend aan de (Friese) adel die een grote stempel op hun omgeving hebben gedrukt. Bearn Bilker, voorzitter van Stichting Staten en Stinzen leidt ons rond!

  • Reisdata: 30 september – 3 oktober 2024
  • Reisduur: 4 dagen
  • Soort reis: busreis
  • Reisleider: Bearn Bilker

Deze vierdaagse reis speelt zich af in de sporen van de Friese adel. Wij zijn als het ware bij hen op visite en nemen een (brutaal) kijkje achter de schermen, bij deze adel van toen maar ook van nu. Wat is er te zien? Wat is er te ervaren en wat kunnen wij er van leren?

Onder leiding van rasverteller en bij uitstek kenner van de adel, Bearn Bilker worden prachtige verhalen afgewisseld met anekdotes, romantische liefdesgeschiedenissen maar ook met verhalen waarin geweld en rampen voorkomen. Centraal staat natuurlijk het bezoek aan diverse staten, ooit behorend aan de adel of nog steeds in handen van Friese families, die een enorme stempel op hun omgeving hebben gedrukt.

We verblijven in Leeuwarden in het Oranje hotel. Het was de hofstad van de Friese Nassaus maar ook de hoofdstad van de Friese adellijke families. Zij hadden hier hun winterverblijf, de zogenaamde stadshuizen. In het voorjaar, zomer en de vroege herfst verplaatsen zij hun verblijf naar de states, hun landelijke buitenplaatsen.

Dag 1

In de loop van de middag wordt u verwacht in het Oranje hotel in Leeuwarden. U kunt inchecken vanaf 15.00 uur. Na het avondeten in het Grand Café vertelt Bearn Bilker, voorzitter van Stichting Staten en Stinzen, voorzitter van Stichting Nassau Friesland en bij uitstek kenner van de adel, over het ontstaan van de Friese adel. Markante namen zullen de revue passeren: Harinxma, Eysinga, Cammingha, Burmania, Heemstra, Sytzama, Sirtema van Grovestins enz.

Dag 2

Vandaag verkennen we Noordoost-Friesland met zijn vele states en stinzen, beginnend bij Dekemastate in Jelsum. Onder deskundige begeleiding bekijken we de authentiek ingerichte state van eens de familie van Wageningen. Via Marrum en Ferwerd belanden we in Hegebeintum. We worden welkom geheten met koffie en thee in het nieuwe bezoekerscentrum.

Hierna bezoeken we de kerk van Hegebeintum op de hoogste terp van Friesland. Hier treffen we in het interieur onder ander de rouwborden van de Friese adel en een gids vertelt ons haar geschiedenis. We lunchen in herberg Foestrum te Westergeest.

Daarna vervolgen we onze weg naar de meest authentieke state van Friesland, Fogelsanghstate in Veenklooster. De state is particulier eigendom van Barones Van Harinxma thoe Slooten met bijbehorend park en bos. Na de verhalen over deze state door Bearn Bilker neemt hij ons mee voor een wandeling door Veenklooster met ook uitleg over It Lytse Slot en de Brink. In Veenwouden bezoeken we de middeleeuwse torenstins Schierstins, een gids vertelt ons het verhaal van de Stinsen in Friesland.
Op de weg terug vertelt Bearn Bilker ons het verhaal over de Nassaus. U bent vrij de avond eigen invulling te geven.

Dag 3

We beginnen de dag met een stadswandeling door Leeuwarden, waarbij onze route ons langs de Stadshuizen van de Friese adel voert. Natuurlijk komt daarbij ook de stadhouderlijke familie aan de orde: de Nassaus. Zij drukten een zware stempel op het leven van de elites. We besluiten de wandeling in de Grote Kerk, hoofdzakelijk de kerk van de Nassaus en de Oranjes. De adel kwam hier ook bijeen en werd hier ook begraven.

We lunchen we in de stad en vertrekken richting Poptaslot. Na dit bezoek maken we een mooie rondrit naar Liauckemastate, Sexbierum en Martenastins Franeker.

Tijdens het diner vertelt Bearn Bilker ons anekdotes uit de Friese adelsgeschiedenis!

Dag 4

’s Ochtends vertrekken we voor een rondrit door Noord-West Friesland om uiteindelijk uit te komen bij Dronrijp. Hier bezoeken we de buitenplaats Schatzenburg. Normaal gesloten voor publiek maar deze gaan speciaal voor ons open.

Na dit bezoek vertrekken we naar Heerenveen en rijden we langs Huize Voormeer, Oenemastate en Crackstate om vervolgens in Hotel Tjaarda in Oranjewoud gebruik te maken van de lunch.

Na de lunch vertelt Bearn ons over de historie van Oranjewoud en over de states en de adel van Oranjewoud. We wandelen hierna door de Overtuin en bekijken landgoed Klein Jagtlust, Landgoed Oranjewoud en Oranjestein. Rond 16.00 uur nemen we afscheid van elkaar en van de mooie provincie Friesland. De bus brengt ons naar het station van Heerenveen (en eventueel op verzoek terug naar Leeuwarden).

De volgende staten en stinzen gaan we ook daadwerkelijk naar binnen:

  • Fogelsanghstate
  • Schierstins
  • Dekema state
  • Stadhouderlijkhof
  • Schatzenburg
VertrekdatumPrijs per persoonEenpersoonstoeslag
30 september 2024€ 995,-€ 180,-

Reservering voor de reis

Nieuwsbrief
Het recente reisaanbod in uw mailbox